Zubná ambulancia, prvá návšteva: RTG

Zubná ambulancia a jej prvá návšteva.

Na túto návštevu kladieme veľký dôraz, lebo práve precízne vstupné vyšetrenie a Röntgenologické vyšetrenie ovplyvní celý priebeh nasledujúcej liečby.

Pred prvou návštevou sa telefonicky objednajte a dohodnite si s nami termín vstupného vyšetrenia. Ako sa k nám dostanete sa dozviete tu. Po príchode do našej zubnej ambulancie dostanete na recepcii vstupný dotazník, ktorý vyplníte v priestoroch našej pohodlnej čakárne. Dotazník pozostáva z jednoduchých otázok o vašom zdravotnom stave.  Ak by ste pri jeho vypĺňaní mali nejasnosti alebo si neboli niečim istí, radi vám pomôžeme.

Vyplnený dotazník a vaše priania si potom spoločne prejdeme. Následne zhotovíme aj Röntgenologické snímky. Po vstupnom vyšetrení sa spolu s vami dohodneme na liečebnom pláne. Je pre nás veľmi dôležité, aby boli pacienti plne oboznámení so všetkými možnosťami vhodnej liečby a aby porozumeli jej jednotlivým krokom, pričom radi zodpovieme všetky vaše otázky.

RTG

V našej zubnej ambulancii používame panoramatický RTG prístroj NewTom a intraorálny digitálny RTG prístroj MyRay. Sú to najmodernejšie digitálne röntgenologické prístroje s minimálnou dávkou žiarenia pre pacienta. V porovnaní so starším filmovým rtg snímkom je dávka žiarenia 10-násobne nižšia, röntgenová snímka je lepšie čitateľná a poskytuje neporovnateľne viac informácií.