Stomatochirurgia

Stomatochirurgia

V našej ambulancii sa venujeme bežným extrakciám zubov, ktorých deštrukcia vylučuje akékoľvek ďalšie ošetrenie a extrakcia zuba je jediným možným riešením. Riešime aj extrakcie zubov múdrosti, resp. “ osmičiek ” , ktoré vo väčšine prípadov nemajú žuvaciu funkciu v ústnej dutine, prerezávajú sa v nepriaznivej polohe a spôsobujú len ťažkosti.