Endodoncia

Endodoncia: ošetrenie koreňových kanálikov

Ošetrenie koreňových kanálikov sa odborne nazýva endodontické ošetrenie a je často nevyhnutné v prípade:

  • prítomnosti silnej bolestivosti zuba
  • prítomnosti zápalového ložiska na koreni zuba
  • prípravy zuba na protetické ošetrenie
  • úrazu zubov
  • akýchkoľvek okolností, ktoré majú za následok stratu vitality zuba

 

Vďaka moderným technológiám je endodoncia bezbolestná. Spočíva v úplnom odstránení zapálenej, infikovanej zubnej drene z postihnutého zuba.  Aby aj toto ošetrenie bolo čo najkvalitnejšie, vykonávame ho s použitím špeciálnych zväčšovacích lúp, a tým zabezpečujeme vysokú presnosť a precíznosť ošetrenia.

V závislosti od zuba sa počet koreňových kanálikov pohybuje od jedného až po štyri, prípadne aj viac. Vzhľadom na rôznu anatómiu zubov sa toto ošetrenie stáva časovo náročné. Aby sme zabránili kontaminácii koreňových kanálikov zuba baktériami z ústnej dutiny, používame počas celého ošetrenia  Kofferdam. Ide o špeciálnu gumovú izoláciu, ktorá  izoluje ošetrovaný zub od okolitého prostredia. Následne je potrebné vyčistiť každý koreňový kanálik a opracovať jeho steny mechanicky. Po opracovaní a vypláchnutí dezinfekčným roztokom je niekedy nutné do koreňových kanálikov zaviesť liečivú vložku a  definitívne ošetrenie  pokračuje cca o štrnásť dní.

Definitívne uzavretie koreňových kanálikov predstavuje zhotovenie hermetickej koreňovej výplne. Aby sme mali  prehľad o priebehu a výsledku ošetrenia, na záver sa zhotoví  RTG snímka. Po takomto ošetrení je najvhodnejšie zub ošetriť korunkou alebo  výplňou.  Výsledkom tohto ošetrenia je zachovanie zuba v ústnej dutine bez nutnosti zub extrahovať a nahrádzať ho protetickými prácami prípadne tolerovať esteticky nevyhovujúcu medzeru.