MDDr. Patrícia Hulinová

Zubný lekár

Štúdium a vzdelanie:

2019 – získala titul doktor zubného lekárstva MDDr. na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave, štúdium ukončila s vyznamenaním a akademickou pochvalou
rektora ako prejav osobitného uznania za vynikajúce plnenie študijných povinností a mimoriadne
študijné výsledky počas celého doktorského štúdia na JLF UK,

 

Školenia a štúdijné pobyty:

Absolvovala viaceré odborné prednášky a praktické kurzy:
– XI. Odborné sympózium Slovenskej Spoločnosti pre Parodontológiu a Implantológiu – Grand Hotel
Vígľaš (11.11. – 12.11.2016)
– XI. Kongres mladých zubných lekárov – prednášky a workshopy – Hotel Senec (10.2. – 11.2.2017)
– iTOP Basic dvojdňový praktický kurz podľa Jiřího Sedelmayera pod vedením MUDr. Pavla Andela –
JLF UK Martin (25.2. – 26.2.2017)
– 1. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti – prednášky a endodontický workshop – Hotel
Bratislava (18.3.2017)
– Endodoncie v kostce I,II,III pod vedením MUDr. Daniela Černého – Hradec Králové (23.3. –
25.3.2017)
– Bielenie a pečatenie zubov – prednášky a workshop – Biomed, Martin (11.4.2017)

– EDSA Summer Camp Malta 2017 – prednášky a workshopy z endodoncie, konzervačného zubného
lekárstva, protetiky a detského zubného lekárstva pod vedením zahraničných lekárov (27.8.
–2.9.2017)
– Stomatologický kongres BB Dent Kaskády 2017 – Pedostomatológia v kocke (MUDr. Katarína
Cyprichová), Plánovanie terapie a hygiena (MUDr. Petr Bednář) – Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica (7.9. –
9. 9. 2017)
– Slovenské dentálne dni 2017 – prednášky a workshop z endodoncie a modelácie kompozitných
výplní – Hotel X-Bionic Sphere, Šamorín – Čilistov (5.10. – 7.10.2017)
– Adhezívne systémy a kompozitné výplne pod vedením MDDr. Tomáša Buchtu – prednášky
a praktický kurz – Biomed, Martin (26.10.2017)
– Sklené vlákna a modelácia kompozitných výplní pod vedením Mgr. Rebroša (GC) – JLF UK Martin
(rok 2015, 2016 + 9.11.2017)
– Kofferdam pod vedením MDDr. Tomáša Buchtu – prednáška a workshop – Biomed, Martin
(22.11.2017)
– I. Kongres Slovenského Spolku Študentov Zubného Lekárstva – prednášky a workshopy – Biomed, JLF
UK Martin (16.2. – 17.2.2018)
– Science Based Adhesive Dentistry: How strong is your bond? pod vedením Dr.Fabian Fowler –
Biomed, Martin (21.3.2018)
– Snímateľná protetika od A po Z pod vedením MUDr. Radek Mounajjed – Andel Dental Academy
Hlohovec (20.4.2018)
– Preparácia alebo liečba – biomimetický prístup v stomatológii – Dr. Raimond van Duinen – Hotel
Holiday Inn, Žilina (4.5.2018)
– Stomatologický kongres Kaskády 2018 – prednášky pod vedením Dr. Oskar González-Martin – Nové
trendy v komplexnej rekonštrukcii chrupu, Dr. Andras Forster – Biomechanické výplne vo frontálnom
a distálnom úseku – Bondované keramické výplne, Dr. Maciej Mikołajczyk – Harmonizácia
kompozitných výplní a zubného tkaniva na dosiahnutie dokonalej rekonštrukcie, MUDr. Katarína
Jakubová – Neextrahujte, zaradíme – Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica (1.6. – 2.6.2018)
– Stomatologický kongres BB Dent Kaskády 2018 – Parodontológia od A po Z (MUDr. Ján Streblov),
Estetická rekonštrukcia frontálneho úseku chrupu a jej plánovanie (MUDr. Martin Tomeček), Klinické
kazuistiky a príklady riešenia komplexných rekonštrukcií (MUDr. Martin Tomeček a MUDr. Ján
Streblov) – Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica (13.9. – 15.9.2018)
– II. Kongres Slovenského Spolku Študentov Zubného Lekárstva – prednášky a workshopy – Biomed,
JLF UK Martin (14.2. – 16.2.2019)
– Šubjakove dni – UNM (rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)