Katarína Bariaková

Dentálna hygienička

Štúdium a vzdelanie:

2008- Stredná zdravotnícka škola Zvolen, Zvolen
01.09.2017-Sučastnoosť Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

2009 – iTOP Basic
2013 – iTOP Advancet
2014 – Implantat Aesthetic Academi, s.r.o.-teoreticko praktické/ školenie
2015 – SWIS DENTAL ACADEMY
2016 – iTOP Recall
2017 – Efektívny manažment v parodontologii FZO PU v Prešove

Každoročná účasť na dňoch dentálnej hygieny – Asociácia dentálnych hygieničiek Slovenska