Ako sa k nám dostanete z vlakovej stanice (približne 15 minút chôdze)

Z vlakovej stanice choďte mierne vpravo a popri kruhovom objazde (napravo od neho je parkovisko a nákupné centrum Kaufland) sa dostanete na most ponad cestu.

Za mostom pokračujte priamo po ulici 29. augusta až na jej koniec, kde uvidíte vysokú budovu Slovenskej pošty (presklená modrá budova). Tu zabočte doľava na Partizánsku cestu, po ktorej pokračujte priamo až pokiaľ nebudete mať po ľavej strane budovu Mestského úradu. Tu prejdite na druhú stranu cesty a cez parčík vyjdete na Hornú ulicu. Odbočíte doľava a pokračujete po Hornej ulici, až kým sa nedostanete na križovatku (oproti vľavo sa nachádza presklená budova Prioru).

Na tejto križovatke odbočte doprava a pokračujte hore kopcom (Kukučínova ulica).
Na konci ulice (aj stúpania chodníka) odbočte vpravo a pokračujte rovno po ulici Skuteckého až na jej koniec.

Tu prejdite na druhú stranu ulice (odbočte vľavo) do ulice Figuša Bystrého, ktorou choďte stále rovno a po prejdení dvoch križovatiek začne ulica prudko stúpať do kopca . Na jej konci sa pred Vami objaví žltá budova RTVS (bývalý Slovenský Rozhlas) s parkoviskom, pred ktorou zabočte doľava a po približne 4 domoch vľavo už uvidíte našu ambulanciu (napravo oproti v kopci sa nachádza materská škôlka).

 

Ako sa k nám dostanete z dočasnej autobusovej stanice (približne 17 minút chôdze)

Z autobusovej stanice choďte smerom k rieke Hron, prejdite cez most, za ktorým zabočte doľava. Choďte po chodníku, vpravo miniete kruhový objazd až dôjdete k veľkej križovatke, vľavo od ktorej sa nachádza podchod.

Na druhú stranu križovatky musíte prejsť týmto podchodom. Potom pokračujte priamo, pričom vľavo bude šedá budova bývalého domu kultúry , voľná plocha a potom trochu ďalej od chodníka budova VÚB banky. Dostanete sa na križovatku, za ktorou pokračujete chvíľu priamo, po ďalšej križovatke sa chodník stočí mierne doprava, vľavo sa nachádza presklená budova Prioru. Potom chodník začína mierne stúpať do kopca a po prejdení priechodu pre chodcov na ďalšej križovatke už chodník stúpa pomerne strmo (Kukučínova ulica).

Na konci ulice (aj stúpania chodníka) odbočte vpravo a pokračujte rovno po ulici Skuteckého až na jej koniec.

Tu prejdite na druhú stranu ulice (odbočte vľavo) do ulice Figuša Bystrého, ktorou choďte stále rovno a po prejdení dvoch križovatiek začne ulica prudko stúpať do kopca . Na jej konci sa pred Vami objaví žltá budova RTVS (bývalý Slovenský Rozhlas) s parkoviskom, pred ktorou zabočte doľava a po približne 4 domoch vľavo už uvidíte našu ambulanciu (napravo oproti v kopci sa nachádza materská škôlka).