Korunky na zuby

Korunky na zuby

V prípade, že je poškodenie zuba rozsiahle, používame na jeho rekonštrukciu korunky. Existuje niekoľko typov materiálov, z ktorých korunky môžeme zhotoviť. V každom prípade je výsledkom rekonštrukcia zuba do pôvodnej podoby. Rozdiel predstavuje len výsledná estetika a v niektorých prípadoch aj cena.

V prvej fáze sa ošetrovaný zub obrúsi a zhotovia sa odtlačky zubov. Následne sa v zubnej technike  korunka zhotoví. Pri ďalšej návšteve zhotovenú korunku zo zubnej techniky vhodným spôsobom fixujeme na zub.